Dorte Skovbo

Vækst og udvikling gennem digital og kommerciel forretningsudvikling 

Digitalisering er et effektivt middel til udvikling og vækst, når du tager udgangspunkt i din virksomheds strategiske målsætninger og ikke teknologierne i sig selv.

Mere end 15 års arbejde med digitalisering har givet mig bred erfaring med digital transformation af hele virksomhedens værdikæde og dyb indsigt i nye måder at gå til markedet og kunderne på.

Med virksomhedens strategiske målsætninger i centrum fokuserer jeg på, hvordan digitalisering kan understøtte strategien og indfri dine vækstmål på en effektiv måde.

Har du brug for sparring på, hvordan du gennemfører en digital transformation med udgangspunkt i din virksomheds mål og strategi? Du kan få inspiration fra andre i samme situation her på siden.

 

Bestyrelse

Værdiskabende og motiverende bestyrelsesarbejde, der gør en forskel

Som bestyrelsesmedlem byder jeg ind med min brede digitale og kommercielle forståelse og fokuserer på både udvikling og implementering af strategien, så du ser resultater.

Jeg værdsætter det effektive og dynamiske bestyrelsesarbejde med skarp prioritering af de strategiske initiativer, og hvor der er fokus på opnåelse af de fastsatte mål inden for timeline og budget.

I får en positiv og konstruktiv sparringspartner, der arbejder for, at I får succes med jeres digitale strategi i hele organisationen, så du får skabt øget værdi og en bedre konkurrenceevne.

Mangler du en kommerciel og digital bestyrelsesprofil, der brænder for vækst og udvikling? Læs videre og se, hvad andre har fået ud af et samarbejde med mig.

Sparring

Digitalt og kommercielt fokus som virkemidler til vækst og udvikling

Salgsdisciplinen er under stor forandring, og jeg har hjulpet en række SMV’er med digital transformation af deres kommercielle funktioner med det formål at øge konkurrenceevnen og vækste forretningen.

De digitale løsninger hjælper din organisation med at arbejde mere effektivt og professionelt med salget. Derfor er digitalisering også et vigtigt middel til øget internationalisering.

Jeg har stor erfaring med implementering af account based marketing og/eller inbound marketing i kombination med salg gennem egne sælgere, forhandlere, distributører og datterselskaber.

Har du brug for sparring på, hvordan du får succes med din digitale salgs- og marketingstrategi? Så lad os tage en snak med udgangspunkt i din virksomheds vision og mål.

Referencer

Flere års praktisk bestyrelseserfaring suppleret med tre bestyrelsesuddannelser

Jeg har mere end 6 års erfaring som bestyrelsesmedlem fra 8 virksomheder, der alle har fokus på strategisk forretningsudvikling og digital transformation.

 • No Zebra, 2023 – 
 • BetaPack , 2023 – 
 • Baron A/S, 2022 – (Vækst Invest)
 • Konsulenthuset ballisager A/S, 2021 –
 • TriVision A/S, 2021 – 2022 (Vækstpartner Kapital)
 • Kaastrup Andersen A/S, 2019 – 2022
 • Cadesign form A/S, 2019 – 2022
 • Bestyrelseskvinder, 2019 – 2023
 • Mileage Book A/S, 2018 –

Min praktiske erfaring er suppleret med tre bestyrelsesuddannelser, og derudover er jeg optaget i flere bestyrelsesnetværk.

 • 2019 – Executive Board Programme, INSEAD
 • 2019 – Bestyrelsesformandsuddannelsen, Aarhus BSS
 • 2023 – Bestyrelsesuddannelse med fokus på grøn omstilling, Aarhus BSS

 

Konsulenthuset ballisager A/S

Jeg har involveret Dorte i ballisagers bestyrelse siden 2021. Det har jeg gjort, fordi Dorte bringer indsigt og viden omkring et af vores udviklingsområder – de strukturerede sammenhænge mellem salg, marketing og strategien. Det er Dortes ‘specialistvinkel’ ind i vores bestyrelse.

Herudover oplever jeg Dorte som et bestyrelsesmedlem, der går velforberedt og nysgerrigt til værks. Det værdsætter jeg. Netop den kompetente nysgerrighed er – for mig – noget af det vigtigste at have i bestyrelsesrummet. Dorte bidrager godt til ballisagers udvikling.

Besøg website → 

Morten Ballisager

Bestyrelsesformand og ejer

Kaastrup Andersen A/S

Vi konstaterede, at vores timesalgsforretning skulle udvikles, og en bestyrelsesevaluering viste, at vi havde brug for nye kompetencer til at lykkes med en ny forretningsmodel. Vi rekrutterede Dorte for at sætte digitaliseringen på dagsordenen på en helt ny måde. Det har betydet, at vi har effektiviseret internt og er begyndt at gå til kunderne og salget på en ny og mere dataorienteret måde.

I bestyrelsen bringer Dorte sin viden og erfaring i spil dér, hvor vi oplever et behov eller en udfordring. Dorte kommer velforberedt til møderne, hun har ikke blot læst på stoffet men har også brugt tid på analyse. Dorte er tilgængelig imellem møder og rækker proaktivt ud, når hun støder på viden, der er relevant for os. Frem for alt er Dorte behageligt selskab, og vi kan drøfte tingene på en afslappet og tillidsfuld måde, fordi hun lynhurtigt fanger, hvad der er på spil.

Besøg website → 

Anton Kaastrup-Hansen

Bestyrelsesformand og ejerleder

Mileage Book A/S

Da vi i 2018 fik Dorte ind i vores bestyrelse og som aktiv investor, var vi meget analoge i vores tilgang til salg og markedsføring. Dorte kom ind som den digitale marketingstrateg vores forretning manglede for at kunne skalere. Hun kickstartede vores marketingstrategi og var med til at optimere vores salgsprocesser, så vi fik en digitalt understøttet tilgang til vores kunder og marked.

Dorte er en god sparringspartner for os både i og uden for bestyrelseslokalet. Hendes fokus er rettet mod at sikre de bedste rammer for forretningen, og det lykkes hun med, fordi hun både er strategisk stærk, har god forretningsforståelse og et godt overblik. Dortes store SaaS know how er desuden værdifuldt for os i den kontinuerlige forretningsudvikling.

Besøg website → 

Carsten Guldhammer

CEO og co-founder

Cadesign form A/S

Vi havde brug for en meget mere digital tilgang til vores salg og markedsføring, og vi valgte derfor at tage Dorte ind i bestyrelsen til at hjælpe os på den rejse. Det skulle bygges rigtigt op fra starten, og det har været en stor styrke, at vi har haft en helt anden, strategisk tyngde på det felt.

En afledt gevinst af at rekruttere digitale kompetencer ind i bestyrelsen er, at det samlede vidensniveau samtidig blev hævet i bestyrelsen som helhed, så vi nu langt bedre forstår vigtigheden af investeringer og alle de nye muligheder, de nye tiltag giver for forretningen.

Dorte har været et stærkt aktiv i vores bestyrelse. Hun er fagkompetent inden for marketing, digitalisering og salg, og hun har sikret, at vi er gået strategisk til værks og sat de rigtige ting i gang på vores vækstrejse. Derfor har Dorte bidraget meget konkret til vores vækst.

Besøg website → 

Per Lybeck

CEO og partner

TriVision A/S

TriVision havde behov for at udvikle den digitale tilgang til internationalt salg gennem distributører. I den forbindelse søgte selskabet bestyrelseskompetencer, der kunne inspirere, bibringe kompetencer og hjælpe på denne rejse. Dorte var et oplagt valg, og hun har desuden bidraget med salgsstrategisk indsigt i bredere forstand.

Dorte var med til at facilitere et større europæisk marketingtiltag og gav særdeles værdifuld sparring til CEO og Marketingchef i den forbindelse. Samtidig har Dorte været et positivt aktiv i vores bestyrelse og bidraget konstruktivt, indsigtsfuld og pragmatisk i de generelle bestyrelsesdiskussioner.

Imellem bestyrelsesmøder har jeg haft mulighed for at sparre med Dorte på diverse salgsstrategiske og taktiske spørgsmål. Her har Dorte altid været tilgængelig og givet særdeles værdifuld feedback, som har bidraget til at bringe TriVision videre på den internationale rejse.

Besøg website → 

Jesper Bach

CEO og partner

Baron Danmark A/S

Vi havde i Baron et strategisk fokus på at udvikle vores digitale go-to market-aktiviteter og skabe et endnu tættere samarbejde mellem salg og marketing. For at styrke virksomheden med øgede digitale og kommercielle kompetencer besluttede vi derfor at styrke bestyrelsen med en profil, som både på det strategiske og taktiske niveau kunne være en kapacitet for virksomheden.

I den sammenhæng valgte vi at tage Dorte ind i Barons bestyrelse og samtidig som sparringspartner for ledelsen. Dorte er en aktiv og central spiller både i den positive udvikling af selskabets digitale go-to-market-strategi og organisatoriske udvikling. Dorte har sikret, at vi strategisk har fået lagt en plan for den digitale indsats, og hun spiller en meget vigtig rolle som sparringspartner for ledelsesteamet.

Besøg website → 

Jeppe Nyby

Partner Vækst Invest - Investeringsansvarlig Baron

Kontakt

Vækst og udvikling gennem digitalt og kommercielt fokus

Har du brug for sparring på, hvordan du gennemfører en digital transformation med udgangspunkt i din virksomheds mål og forretningsstrategi?

Så ring til mig på 2013 0951, udfyld kontaktboksen, eller skriv til dorte@skovboincrease.dk. Jeg ser frem til at høre fra dig.